IHS

IHS projekat organizuje prvog Upravnog odbora

Dana 29. juna 2023. godine, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, projekat Integrisane zdravstvene usluge, bila je domaćin prvog sastanka Upravnog odbora na kojem se razmatraju planirane aktivnosti projekta za prvu godinu u skladu sa prioritetima koji se odnose na sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Sastanak je bio fokusiran na integraciju zdravstvenih usluga i njihovo planiranje usmereno na pacijenta, što je cilj koji zahteva širu koordinaciju sa domaćim i međunarodnim akterima, kao i potrebu za institucionalnim razvojem delova projekta kako bi se dodatno podržala održivost očekivanih rezultata.

Sastankom su kopredsedavali prvi sekretar Ambasade Švajcarske na Kosovu Laurent Torche i generalni sekretar Ministarstva zdravlja Kosova Naim Bardiqi. Ostali članovi Upravnog odbora predstavljaju Univerzitetsku kliničko-bolničku službu Kosova, regionalne bolnice u Peći i Đakovici, Komoru medicinskih sestara Kosova i Udruženje za prava pacijenata Kosova. Upravni odbor pruža smernice, nadzor i podršku za IHS projekat tokom celog njegovog trajanja.

SR