IHS

Zdravstveni radnici dali povratne informacije o softveru koji poboljšava nivo nege

Grupa zdravstvenih radnika iz bolnica i glavnih centara porodične medicine u Đakovici i Peći pridružila se danas dinamičnoj radionici o dizajnu novog softvera za samoupravljanje dijabetesom i hipertenzijom. Krajnji cilj softvera je da poboljša nivo nege, smanji ponovni prijem i smanji opterećenje zdravstvene nege. 

Niman Bardhi, Ministarstvo zdravlja, otvorio je sesiju ističući da je ova inovativna inicijativa koju vodi projekat integrisanih zdravstvenih usluga (IHS) primenjiva na svim nivoima brige o pacijentima. Dr. Lia Tavadze, lider IHS tima, rekla je da ova aktivnost donosi inovativna rešenja za pacijente i zdravstvene radnike za bolje upravljanje stanjima dijabetesa i hipertenzije.

Uz podršku Global CT Digital Kosovo, kompanije koja razvija softver, na radionici su prikupljeni podaci o tome koje su informacije potrebne, kako ih treba prikupiti i uneti u softver i njima upravljati, tako da novorazvijeni digitalni alati podržavaju načine lečenja pacijenata i rezultiraju proizvodom koji je od pomoći. Učesnici su analizirali arhitekturu do sada razvijenog softvera i dali sugestije za dalje poboljšanje. 

Povratne informacije iz njihove perspektive omogućavaju pristup dizajnu usmerenom na čoveka, osiguravajući da softver efikasno ispunjava potrebe i očekivanja krajnjih korisnika. Proces podržavaju stručnjaci švajcarskog TPH Jedinice za digitalno zdravlje. 

SR