IHS

OPŠTA BOLNICA U PEĆI

Opšta bolnica u Peći pruža sekundarne zdravstvene usluge stanovništvu opština Peć, Istok, Klina i Dečani i ostalima koji se upućuju u ovu bolnicu. 

Opšta bolnica u Peći ima za cilj dalju izgradnju i jačanje sistema upravljanja kvalitetom koji joj omogućavaju da radi u skladu sa najvišim standardima zdravstvenih usluga u zemlji i na svetskom nivou. Osim toga, ima za cilj postizanje izvrsnosti kroz kontinuirano poboljšanje jednakog pristupa zdravstvenim uslugama, veću odgovornost, kontinuirano upravljanje kvalitetom usluga, kontinuiranu edukaciju i preduzimanje pravih koraka kako bi se osigurale isplative metode.

Opšta bolnica u Peći ima sledeće jedinice: ginekološko-akušerska, neonatološka, pedijatrijska, hirurgija, ortopedija, urologija, ORL, oftalmologija, interna medicina, koronarna jedinica, dermatologija, infektivne bolesti, pneumofiziologija, neurologija, dijaliza, psihijatrija, hitna interna hirurgija, intenzivna nega, hirurške sobe i anestezija, laboratorija, transfuzija krvi, RO kabinet, apoteka, fizijatrija i specijalizovane klinike.

Opšta bolnica u Peći ima kapacitet od 397 kreveta.

OPŠTA BOLNICA U ĐAKOVICI

Opšta bolnica u Đakovici pruža sekundarne zdravstvene usluge stanovništvu opština Đakovica, Orahovac, Mališevo i Junik i ostalima koji se upućuju u ovu bolnicu. 

Opšta bolnica u Đakovici preduzima aktivne korake ka postizanju svog cilja da postane model regionalnog referentnog centra, što znači da bude opšta bolnica koja ima za cilj da integriše standarde upravljanja kvalitetom i multidisciplinarni pristup zdravstvenim uslugama u svom svakodnevnom radu. Ljudski i stručni kapaciteti i napredna medicinska tehnologija su osnovni za postizanje ovog cilja, stoga Opšta bolnica preduzima korake kako bi zadovoljila potrebe i zahteve pacijenata u skladu sa evropskim standardima i praksom.

Opšta bolnica Đakovica ima sledeće jedinice: ginekološko-akušerska, neonatološka, pedijatrijska, hirurgija, urologija, ortopedija, oftalmologija, ORL, anestezija, intenzivna nega, hitna pomoć, hirurgija, interna medicina, dermatologija, infektivne bolesti, dijaliza, neurologija, psihijatrija, laboratorija, transfuzija krvi, fizikalna terapija, radiologija, farmacija, patologija i mrtvačnica i ambulantne usluge.

Opšta bolnica u Đakovici ima kapacitet od 409 kreveta.

Partneri

SR