IHS

Trodnevni Međunarodni simpozijum o nezaraznim bolestima (NCD) na Kosovu od 27. do 29. septembra 2023. godine, organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Kosova, u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC). Njegova svrha: da se razmene najbolje prakse, da se inspiriše Kosovski plan za NCD i da se generišu održive akcije i preporuke za suočavanje sa izazovima NCD-a. Simpozijum je akreditovan od strane Lekarske komore i Komore Medinska sestara na Kosovu.

SR