IHS

CILJ

Zdravstvene ustanove na bilo kojem nivou u zemlji su ojačane kako bi pružile kvalitetne i isplative zdravstvene usluge, ispunjavajući zdravstven
potrebe pacijenata obolelih od NZB-ova i istovremeno osnažujući zajednicu pacijenata u pogledu uloge u boljem upravljanju zdravljem.

Ishod

Ishod

Ishod

1

Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih
usluga, sa posebnim fokusom na
ugrožene grupe, koje pružaju Opšte
bolnice u Đakovici i Peći.

Ishod

2

Bolja koordinacija između nivoa porodične
medicine i opštih bolnica prema integrisanim
zdravstvenim uslugama za poboljšanje
zdravstvenog statusa pacijenata obolelih od NZB-ova.

Ishod

3

Okviri politike na nacionalnom nivou koji su
pogodni za integrisanu zdravstvenu zaštitu
usmerenu na osobu i služe za replikovanje
pozitivnih iskustava u drugim zdravstvenim ustanovama u zemlji.

Ishod

Priče o uticaju

PROJEKAT

Usluge integrisane zdravstvene zaštite (IHS), kao najnovija zajednička inicijativa kosovskog Ministarstva zdravlja i Vlade Švajcarske, uspostavlja saradnju sa kosovskim institucijama kako bi omogućila dalju podršku nacionalnom kapacitetu u zdravstvenom sektoru kroz participativni proces u skladu sa nacionalnim zdravstvenim zdravstvenim politikama. 

Četvorogodišnji IHS projekat traje od novembra 2022. do oktobra 2026. godine. Finansira ga Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi Švajcarski institut za tropsko i javno zdravlje.

Projekat AQH

Projekat pristupačne i kvalitetne zdravstvene zaštite (AQH) finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i sprovodi Švajcarski institut za tropsko i javno zdravlje i sprovodi se do decembra 2023.
. https://aqhproject.org/

SR