IHS

IHS i PRAK potpisali institucionalni sporazum o grantu

Dana 13. maja 2024., projekat integrisanih zdravstvenih usluga (IHS) i Udruženje za prava pacijenata Kosova (PRAK) potpisali su institucionalni grant čiji je cilj transformacija PRAK-a u održivu i inkluzivniju organizaciju. 

Grant će PRAK-u osigurati potrebne resurse za realizaciju organizacionog restrukturiranja, proširenje kapaciteta i dalje povećanje javnog profila i umrežavanje. Takva transformacija ima za cilj da podrži PRAK u njegovoj misiji nege usredsređene na pacijenta u zdravstvenom sistemu Kosova.

„Danas je ključni trenutak za PRAK jer započinjemo transformacioni put ka održivosti i većem uticaju“, rekao je Besim Kodra, programski menadžer PRAK-a. "Uz podršku IHS-a, spremni smo za unapređenje naše strukture i programa, osiguravajući da naša posvećenost zagovaranju prava pacijenata ostane jaka."

IHS se obavezao da će podržavati PRAK kroz jasne i merljive korake dizajnirane da povećaju operativnu efikasnost i transparentnost. Ovo uključuje podsticanje partnerstva sa drugim organizacijama kako bi se iskoristili resursi i stručnost, diverzifikovali glasovi pacijenata i jačali napori zagovaranja.

Ovaj sporazum označava strateški korak ka daljem jačanju PRAK-a s njegovim fokusom koji ostaje na poboljšanju ishoda zdravstvene zaštite i zagovaranju prava i potreba pacijenata širom zemlje”, rekao je dr. Ilir Mecini, zamenik lidera tima IHS-a. 

SR