IHS

Video poruka naglašava važnost svesti o hipertenziji

Dana 17. maja 2024. godine, projekta Integrisane zdravstvene zaštite (IHS) je je objavio kratku video poruku da podigne svest o hipertenziji i drugim nezaraznim bolestima (NCD). Video, koji će biti objavio na Svetski dan hipertenzije, ima za cilj poslati poruku obrazovanja i inspiracije za pacijente, porodice i pružaoce zdravstvenih usluga, ohrabrujući proaktivne zdravstvene prakse i zajednički pristup brizi o pacijentima.

Ovo video poruku jača našu posvećenost pružanju integrisane, visokokvalitetne nege koja pacijenta stavlja u sredoište svega što radimo. 

Aktivnost povodom obeležavanja Svetskog dana hipertenzije je saradnja između OB Đakovica i projekta IHS. To je deo njihove zajedničke posvećenosti podizanju svesti o NCD i poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga na Kosovu. IHS projekat je zajednička inicijativa Ministarstva zdravlja Kosova i Vlade Švajcarske, uz posredovanje Švajcarskog instituta za tropsko i javno zdravlje. 

SR