IHS

Obuka trenera o najboljim praksama upravljanja dijabetesom

Petodnevna obuka trenera o upravljanju dijabetesom melitusom za odrasle započela je danas zanimljivom sesijom sa fokusom na principe učenja odraslih, dijagnostikovanje i razlikovanje tipova dijabetesa, unapređenje i obrazovanje i praćenje i samokontrolu. Pod vodstvom dr. Merite Emini-Sadiku i njenog tima, cilj obuke je opremiti zdravstvene radnike veštinama potrebnim za podizanje svesti o dijabetesu i obučiti njihove kolege, koji će zauzvrat obučavati druge stručnjake u budućnosti.

Adelina Puka, medicinska sestra i učesnica obuke, dala je sledeći komentar: „Sviđao mi se primer menija na osnovu uzorka, koji je sadržao i izračunate nutritivne vrednosti. Materijal za obuku je bio lak za razumevanje, kao i trener.”

Ovaj kurs obuke je zasnovan na najboljim praksama obrazovanja i upravljanja dijabetesom za odrasle, prilagođen specifičnim potrebama profesionalaca na Kosovu. Takođe je u skladu sa ažuriranim smernicama i protokolima za upravljanje dijabetesom.

SR