IHS

Sastanak sa novoizabranim odborom Udruženja za prava pacijenata na Kosovu

Dana 5. jula 2024. godine, novoosnovani odbor Kosovskog udruženja za prava pacijenata (PRAK) sastao se sa liderom tima projekta Integrisane zdravstvene usluge (IHS). Fokus sastanka je bio na strateškim inicijativama PRAK-a kao deo njihovog procesa transformacije, koji je započeo nakon potpisivanja institucionalnog sporazuma o grantu s IHS-om u maju 2024.

Dosadašnja značajna postignuća uključuju izbor novog odbora, koji povećava zastupljenost i raznolikost pacijenata, imenovanje novog izvršnog direktora i planove koji su u toku za razvoj ojačanih procedura unutrašnjeg upravljanja i poboljšanu eksternu komunikaciju.

Tokom sastanka, lider IHS tima Lia Tavadze i predsednik odbora PRAK-a Ruzhdi Rexha naglasili su da će institucionalni sporazum o grantu obezbediti PRAK-u neophodne resurse i podršku za postizanje transformacionih ciljeva. Ova podrška ima za cilj stvaranje snažnijeg okruženja zastupanja pacijenata na Kosovu, podstičući inkluzivniji i efikasniji sistem zdravstvene zaštite koji koristi i pacijentima i pružaocima zdravstvenih usluga.

SR