IHS

Serija radionica o upravljanju kvalitetom i kliničkim revizijama

Od 20. do 24. maja 2024. sproveden je niz poseta bolnicama i radionica fokusiranih na unapređenje upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite i kliničke revizije sa višim rukovodstvom i kliničkim osobljem iz opštih bolnica Đakovica i Peć, predstavnicima Ministarstva zdravlja (MZ) i primarne zdravstvene zaštite.

Predvođene tehničkim stručnjakom Mihai-jem Negre-om, posete obema bolnicama imale su jasan fokus. Pregledan je okvir i akcioni plan Sistema upravljanja kvalitetom (SUK), ocenjen je napredak i postignuća i vođene su sveobuhvatne diskusije o identifikaciji oblasti za poboljšanje i razmeni najboljih praksi.

Radionice u Prištini pokrivale su suštinske teme kao što su značaj kliničkih revizija u poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite, planiranje i sprovođenje kliničkih revizija, razvoj paketa obuke za upravljanje u zdravstvu, identifikovanje ciljeva učenja i strukturiranje modula obuke

Ključni zaključci sa ovih sastanaka i radionica uključuju jasan plan za buduće akcije i poboljšanja. Ovaj zajednički napor ne samo da je obezbedio vitalnu platformu za razmenu znanja, već je takođe postavio temelje za održiva poboljšanja u upravljanju kvalitetom zdravstvene zaštite i kliničke prakse na Kosovu, obećavajući bolje rezultate zdravstvene zaštite u budućnosti.

SR