IHS

Posvećenost uspostavljanju zdravstvenog sistema na Kosovu usredsređenog na pacijenta

Dana 4. juna 2024. godine, predstavnici Švajcarske razvojne saradnje (SDC) na Kosovu održali su ključne sastanke u Glogovcu i Prizrenu, sa fokusom na prava pacijenata, osnaživanje i zdravstveni sistem usredsređen na pacijente.

U Glavnom centru porodične medicine (GCPM) u Glogovcu, razgovori sa direktorom Ismetom Bogiqij-em, opštinskim direktorom zdravstva Lumnije Krapi i predsedavajućim Saveta pacijenata Kadire Tahiraj istakli su sveobuhvatnu podršku koju SDC pruža kroz projekat "Pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita (AQH)", koji obuhvata infrastrukturu nadogradnje, izgradnju kapaciteta i programe promocije zdravlja. Posebno je naglašeno uspostavljanje Saveta pacijenata kao vitalni element u poboljšanju brige o pacijentima.

U Prizrenu, predstavnici SDC-a Laurent Torche, Merita Mustafa i Nicholas Jenny održali su sastanke sa odborom i članovima Udruženja za prava pacijenata Kosova (PRAK). Diskusije su bile fokusirane na istoriju PRAK-a, njegov tekući rad i institucionalnu transformaciju kroz koju prolazi u saradnji sa IHS projektom. Ovo partnerstvo ima za cilj da ojača ulogu PRAK-a kao branioca prava pacijenata, proširi svoju mrežu organizacija koje promovišu zdravstvenu zaštitu usmerenu na pacijenta i učvrsti ga kao značajnog regionalnog aktera.

Besim Kodra iz PRAK-a potvrdio je njihovu misiju, rekavši: „Nastojimo u našoj misiji: da zaštitimo prava pacijenata!”

SR