IHS

Udruženje za prava pacijenata Kosova posetilo Poljsku radi razmene najboljih praksi

U maju 2024. godine, predstavnici Udruženja za prava pacijenata na Kosovu (PRAK), zajedno sa Udruženjem dijabetičara iz Peći i Udruženjem za hemofiliju Kosova, posetili su Poljsku kako bi razmenili znanja i najbolje prakse o pravima pacijenata i upravljanju zdravstvenom zaštitom. Ova poseta, vođena od strane IHS projekta, ima za cilj da proširi kapacitete organizacija pacijenata na Kosovu i ojača njihovu saradnju.

Prvog dana delegaciju je dočekao zamenik ministra zdravlja Poljske, gospodin Marek Kos, kako bi razgovarali o saradnji sa organizacijama pacijenata. Poseta je uključivala i sastanak sa Savetom organizacija pacijenata, koje je osnovalo poljsko Ministarstvo zdravlja, pri čemu je delegacija posmatrala inicijative za osnaživanje poljskih pacijenata u zdravstvenim službama.

Predstavnici Kosova su se takođe sastali sa poljskim ombudsmanom za prava pacijenata, g. Jarosław-om Fiks-om, i istražili postojeće mehanizme za praćenje prava pacijenata. Gospodin Jakub Adamski, direktor Odeljenja za saradnju, istakao je važnost partnerstva nevladinih organizacija i predstavio ulogu ombudsmana u pružanju pomoći pacijentima.

Trećeg dana održan je sastanak sa Udruženjem dijabetičara Poljske i organizovana je poseta Centru za azil. Ovi angažmani su pružili uvid u organizacione metode i kampanje podizanja svesti zajednice, nudeći dragocene mogućnosti kosovskim udruženjima da razmene iskustva i unaprede sopstvene aktivnosti u zajednici.

„Ova poseta Poljskoj bila je veoma dragocena za naše organizacije. Omogućila nam je da razmenimo kritične uvide i najbolje prakse sa našim poljskim kolegama, povećavajući našu sposobnost da se zalažemo za prava pacijenata i poboljšamo zdravstvene usluge na Kosovu. Stečeno znanje i odnosi izgrađeni ovde će nesumnjivo ojačati naše napore da osnažimo pacijente i osiguramo da se njihov glas čuje u zdravstvenom sistemu“, rekao je Agron Bytyqi, član odbora PRAK-a. 

Ova poseta predstavlja značajan korak u jačanju međunarodne saradnje i poboljšanju zastupanja prava pacijenata za kosovske organizacije.

SR