IHS

OTT konferencija 2024 u Barseloni: Thinks Tanks u službi zajednica

Predstavnici projekta integrisanih zdravstvenih usluga (IHS) na Kosovu prisustvovali su konferenciji "Think Tanks i njihove zajednice" u Barseloni od 21. do 23. maja 2024. Događaj u organizaciji On Think Tanks-a izazvao je živahne diskusije o evoluciji uloga think tank-ova u izgradnji i podsticanju zajednica, istražujući kako mogu premostiti jaz između istraživanja, politike i javnosti.

Konferencija je naglasila potrebu da se think tank-ovi posmatraju kao članovi zajednice od poverenja, a ne samo kao elitne institucije. U uvodnim govorima, različitim sesijama i diskusijama naglašena je neophodnost integracije različitih disciplina i uključivanje perspektiva iz više zajednica. Naglašeno je da istinski napredak dolazi kada think tank-ovi prihvate svoju ulogu fasilitatora i saradnika, radeći zajedno sa zajednicama kako bi premostili jaz između istraživanja i politike.

„OTT konferencija je bila odlična prilika za sticanje uvida od globalnih stručnjaka u polju think tank-a. Naš cilj je da ovo znanje primenimo na zdravstveni sektor na Kosovu podsticanjem saradnje zajednice i direktnim angažovanjem sa zajednicama kojima služimo. Cilj nam je da stvorimo inkluzivniji i integrisaniji sistem zdravstvene zaštite na Kosovu“, rekla je Linda Baleta, viši službenik za zagovaranje u IHS projektu.

SR