IHS

Odrednice prve godine i sledeći koraci za IHS projekat

Prošle sedmice, Upravni odbor projekta Integrisane usluge zdravstvene zaštite (IHS) sastao se kako bi razgovarao o prvoj godini projekta i strateškoj mapi puta za sledeću godinu.

Sastanak je započeo rezimeom dosadašnjeg napretka i ključnim dostignućima, uključujući postavljanje glavnih tokova rada na projektu i negovanje odnosa sa zainteresovanim stranama. Centralni fokus sastanka bio je na uvođenju pristupa radnih grupa. Ovaj pristup je doprineo besprekornoj integraciji tokova projekta sa osnovnim prioritetima zdravstvenog sektora Kosova. U prezentacijama tokom sastanka istaknuti su rezultati i izazovi ovog efektnog modela rada.

Upravni odbor takođe ističe glavne pravce za narednu godinu IHS projekta, uključujući očekivanu saradnju, nove razvoje i upečatljiv napredak ka zajedničkim ciljevima unutar zdravstvenog sektora.

Projekat Integrisane usluge zdravstvene zaštite je zajednička inicijativa između Ministarstva zdravlja Kosova i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, uz posredovanje Švajcarskog TPH.

SR