IHS

Obuhvatanje rodne perspektive u pružanju zdravstvenih usluga

Priština, 21. jun 2023. – Rodno zasnovane nejednakosti imaju značajan uticaj na zdravlje žena u svim fazama njihovog života. Ovo je bila među ključnim porukama o kojima se razgovaralo na okruglom stolu organizovanom u Prištini 21. juna 2023. sa ciljem rešavanja gorućeg pitanja rodne pristrasnosti u pružanju zdravstvenih usluga. U organizaciji projekata Pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita i Integrisane usluge zdravstvene zaštite, koje sprovodi Švajcarska agencija za razvoj i saradnju na Kosovu, okrugli sto je okupio ključne aktere iz zdravstva i drugih sektora.

Baveći se ovom temom iz perspektive identifikovanja izazova, istraživanja strategija za poboljšanje rodne perspektive u zdravstvu i podizanja svesti svih uključenih, okrugli sto je pružio forum za učesnike da identifikuju potrebe za obukom zdravstvenog osoblja za efikasno prevazilaženje rodnih predrasuda.Baveći se ovom temom iz perspektive identifikovanja izazova, istraživanja strategija za poboljšanje rodne perspektive u zdravstvu i podizanja svesti svih uključenih, okrugli sto je pružio forum za učesnike da identifikuju potrebe za obukom zdravstvenog osoblja za efikasno prevazilaženje rodnih predrasuda.

Učesnici okruglog stola bili su Komisija Skupštine Kosova za zdravstvo, Ministarstvo zdravlja, opšte bolnice, centri porodične medicine, opštine i civilno društvo. Udruživanjem njihovih znanja i iskustava, informacije dobijene iz ekspertize učesnika doprinose razvoju daljih planova za povećanje razumevanja rodne perspektive u pružanju zdravstvenih usluga, generisanju inovativnih ideja i razvoju plana obuke za zdravstveno osoblje.

Informacije su takođe korisne za predstojeći Međunarodni simpozijum o nezaraznim bolestima (NCD) koji će se održati na Kosovu od 27. do 29. septembra 2023. godine, gde se jedan od panela fokusira na pol u pružanju usluga lečenja NCD-ova. Krajnji cilj je osigurati pravednu i inkluzivnu zdravstvenu zaštitu za sve.

Projekti Pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita i Integrisane usluge zdravstvene zaštite su zajedničke inicijative između kosovskog Ministarstva zdravlja i Vlade Švajcarske, sa ciljem da promovišu kvalitet i dostupnost zdravstvenih usluga i olakšaju dalju podršku nacionalnom kapacitetu u zdravstvenom sektoru kroz participativni proces u skladu sa nacionalnim zdravstvenim politikama. Oba projekta sprovodi Švajcarski institut za tropsko i javno zdravlje.

SR