IHS

Uobičajena verovanja u odnosu na stvarnost u pogledu svesti o dijabetesu

Povodom obeležavanja Svetskog dana dijabetesa 2023. godine, projekat Integrisanih zdravstvenih usluga (IHS) odlučio je upotrebiti glasove građana i doktora da podigne svest o dijabetesu, razbiju mitove, promovišu rano otkrivanje i inspirišu pozitivne promene u načinu života.

Sa kamerama u rukama razgovarali smo sa ljudima koje smo nasumično sreli na ulicama gradova Peći i Đakovice, snimajući na ekranu njihova razmišljanja i percepcije u vezi sa dijabetesom. Pošto smo bolje razumeli preovlađujuće zablude, pokrenuli smo sveobuhvatnu kampanju za podizanje svesti o dijabetesu.

Serija video snimaka je bila u središtu ove inicijative, sa iskrenim intervjuima sa građanima Kosova koji su razgovarali o njihovim percepcijama o dijabetesu. Zatim su se video snimci dotakli osam kritičnih javnih izjava o bolesti, pri čemu su dva doktora detaljno odgovorila na svaku izjavu, sa ciljem da premosti jaz između stvarnosti i očekivanja.

Koncepti procenjeni kroz ovu aktivnost odnosili su se na stil života, predstavljajući efikasne promene ponašanja koje mogu sprečiti bolest ili komplikacije koje proizlaze iz nje.

Vox-pop zablude

The Vox-pop intervjui that allowed us to learn about people’s understanding of diabetes. Their honest responses provided a spectrum of beliefs and misconceptions surrounding this chronic disease. Such footage of genuine responses was a crucial resource in shaping the next steps.

Objašnjenje doktora

Da bismo dublje ušli u ovu temu, angažovali smo zdravstvene radnike u Opštim bolnicama u Peći i Đakovici. Svaki doktor je odgovorio na četiri ključna pitanja, baveći se preovlađujućim mitovima i deleći bitne informacije na jeziku lako razumljivom javnosti. Njihove perspektive činile su okosnicu naših napora da pružimo tačan i pouzdan uvid u dijabetes.

Blogovanje o osnovama

Paralelno s tim, širili smo informativni blogkoji daje odgovore na često postavljana pitanja o dijabetesu. Blog je služio kao vredan izvor za one koji traže detaljne informacije o bolesti, pokrivajući aspekte od njenih uzroka do izbora načina života za prevenciju.

Zagovarati zdraviju budućnost

Dijabetes, stanje koje pogađa oko 8% stanovništva na Kosovu, često ostaje teško shvatljivo stanje. Naša kampanja je nastojala da razotkrije zablude, nedostatak tačnih informacija, dok je građanima Kosova pružila znanje koje je potrebno za donošenje informisanih odluka o svom zdravlju. Kroz ovaj pristup videa i bloga, cilj nam je podstaknuti pozitivne promene u načinu života, razbiti mitove, doprineti zdravijoj i bolje informisanoj zajednici i povećati rano otkrivanje dijabetesa podsticanjem samopouzdanja pojedinaca da upravljaju bolešću.

SR