IHS

Napredak sa Programom samoupravljanja pacijenata za dijabetes i hipertenziju

Kriterijumi za kategorije pacijenata koji će biti uključeni u program samoupravljanja dijabetesom i hipertenzijom utvrđeni su na drugom sastanku radne grupe za ovaj program koji je održan 1-2. avgusta 2023. godine.

Pored toga, radna grupa je razradila i druge aspekte programa samoupravljanja, kao što je mogućnost korišćenja digitalnog alata i funkcija tog instrumenta za pomoć pacijentima da samostalno upravljaju dijabetesom, ljudske resurse koji će se od postojećih dodeliti za implementaciju program, kao i potreba da se obezbede edukativno – promotivni materijali za praćenje i edukaciju kako pacijenata tako i članova njihovih porodica.

Ovaj program nastoji da poboljša pristup većem broju pacijenata kojima je potrebna poboljšana podrška i da prati njihovo stanje tokom bolničkih poseta i podrži druge pacijente kojima se uz minimalnu podršku može omogućiti da sami upravljaju svojim stanjem, čime se smanjuje broj ponovnih hospitalizacija.

Radnom grupom predsedava dr Niman Bardhi, Ministarstvo zdravlja, a čine je predstavnici Opštih bolnica Đakovica i Peć, Glavnog centra porodične medicine Đakovice i Peći, Udruženja pacijenata sa dijabetesom i Udruženja za prava pacijenata. Kosova.

SR