IHS

Pridruživanje Danu solidarnosti pacijenata 2023

Danas, 8 decembar 2023, se obeležava Dan solidarnosti pacijenata, koji je u celom svetu obeležen pod temom „Pacijenti stručnjaci – neizostavni glas“. IHS projekat podržava razvoj sistema zdravstvene zaštite koji integriše kvalitet i dostupnost usluga sa edukacijom, osvešćivanjem i osnaživanjem građana, sa fokusom na pacijente sa nezaraznim bolestima. Cilj je osnažiti pojedince da aktivno učestvuju u upravljanju svojim bolestima zajedno sa pružaocima zdravstvenih usluga i drugim članovima zajednice. 

Druga ključna dimenzija našeg rada je zajednički rad sa institucijama zdravstvenog sektora na integraciji perspektive pacijenata u planiranje, praćenje i procenu zdravstvenih usluga koje se pružaju u zemlji na svim nivoima zdravstvene zaštite. 

Ovo doprinosi zdravijoj i bolje informisanoj zajednici, povećavajući rano otkrivanje i podstičući samopouzdanje pojedinaca da upravljaju svojim bolestima.

SR