IHS

Saziva se treći sastanak Upravnog odbora IHS projekta

Upravni odbor projekta integrisanih zdravstvenih usluga (IHS) sastao se 30. aprila 2024. kako bi analizirao napredak projekta u prvoj godini i razgovarao o aktivnostima planiranim za naredni period. Sastanak su otvorili g-din Laurent Torche, zamenik šefa Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu, i dr Naim Bardiki, generalni sekretar Ministarstva zdravlja. 

Nakon detaljnih prezentacija tehničkog tima IHS projekata o aktivnostima sprovedenim u 2023. godini i dosadašnjem uticaju, kao i diskusije o predstavljenom materijalu, članovi Upravnog odbora jednoglasno su usvojili Godišnji izveštaj o napretku za 2023. godinu. 

U svom izlaganju, dr Bardiki je cenio pristup IHS projekta, koji je u potpunosti usklađen sa nacionalnom zdravstvenom strategijom i politikom, koji funkcioniše u sinergiji sa svim partnerskim institucijama i njihovim potrebama. 

Sastanak je zaključen konkretnim planovima za buduće akcije, naglašavajući snažan put projekta napred.

SR