IHS

Kosovo zastupljeno na 10. Globalnom kongresu pacijenata

Dana 19-20. maja 2023. godine Udruženje za prava pacijenata Kosova (PRAK) učestvovalo je na 10. Globalnom kongresu pacijenata koji se održao u Ženevi, Švajcarska, u organizaciji Međunarodne alijanse organizacija pacijenata (IAPO). Događaj je organizovan za vikend uoči 76. Svetske skupštine za zdravlje, sa glavnom temom  o inovativnim partnerstvima sa pacijentima u središtu globalnog unapređenja zdravlja.

Agron Bytyçi, predsednik Borda PRAK-a bio je jedan od govornika na panelu koji se fokusirao na temu oživljavanja partnerstva između države i građana. Njegovo izlaganje se fokusiralo na uspostavljanje saveta pacijenata u opštinama Orahovac i Lipljan i na njihovu ulogu u uključivanju građana u zdravstvenu zaštitu i saradnju sa institucijama radi poboljšanja kvaliteta usluga.

Događaj je poslužio i kao platforma za širenje regionalne i međunarodne mreže za organizacije koje se bave pravima pacijenata, što je takođe u fokusu PRAK-ove strategije za dalji rast. U tom smislu, PRAK sarađuje sa projektom „Integrisane usluge zdravstvene zaštite (IHS)“. Ovaj projekat je inicijativa Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Ministarstva zdravlja Kosova i sprovodi ga švajcarski TPH.

EN