IHS

Samoprocena kako bi se otvorio put ka bolnicama koje promovišu zdravlje

Pristup bolnica koje promovišu zdravlje (HPH) se ukorenjuje u zdravstvenom okruženju Kosova. Nedavno su predstavnici Opštih bolnica u Peći i Đakovici izvršili osnovnu samoprocenu standarda HPH u svojim bolničkim uslovima. Alat za samoprocenu sastoji se od 5 standarda i služi kao kritično sredstvo za početnu evaluaciju i primenu ovog pristupa. 

Pristup HPH se ne odnosi samo na dijagnostifikovanje i lečenje, već i na osiguranje dobrobiti kroz obrazovanje, prevenciju, integrisanu zdravstvenu zaštitu, prakse zasnovane na dokazima i angažman pacijenata i zajednice. On dovodi bolnice korak bliže ka revolucioniranju pružanja zdravstvene zaštite osnažujući pacijente da sami upravljaju svojim zdravljem.

IHS projekat omogućava doprinos radnoj grupi za HPH, kojom kopredsedavaju Ministarstvo zdravlja i Nacionalni institut za javno zdravlje.

SR