IHS

Istraživanje pristupa usmerenih na pacijenta u nezi pacijenata sa dijabetesom

Dizajniranje sveobuhvatnog plana koji osnažuje pacijente da sami upravljaju dijabetesom ili hipertenzijom kroz zdravstveno obrazovanje, specijalizovane alate i prilagođene aplikacije jedan je od načina smanjenja hospitalizacija i poboljšanja kvaliteta nege za pacijente. 

U proaktivnom pristupu pružanja podrške pacijentima u vidu resursa i znanja za kontrolu njihovog zdravstvenog stanja, grupa zdravstvenih radnika iz opštih bolnica u Đakovici i Peći posetila je Glavni centar porodične medicine u Lipljanu, koji je pilotirao daljinsko praćenje pacijenata sa dijabetesom i program samoupravljanja. Svrha posete je bila upoznavanje sa uticajem i izazovima ovog sistema kako bi se u budućnosti mogao prilagoditi za upotrebu u bolnicama.

Posetu je organizovao Projekat integrisanih usluga zdravstvene zaštite (IHS), koji radi sa sekundarnim nivoom na Kosovu kako bi pružio kvalitetne i isplative zdravstvene usluge i osnažio zajednicu pacijenata da bolje upravljaju svojim zdravljem. Mesto posete je pilot aktivnost projekta Pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita (AQH) za pružanje personalizovanije nege pacijentima.

Program orijentisan na pacijenta na bolničkom nivou može doprineti poboljšanom samoupravljanju dijabetesom i hipertenzijom i transformisati integrisane usluge širom Kosova.

SR