IHS

Team Leader
Zëvendësudhëheqës i Ekipit - Ilir Mecini

Iliri ka përvojë në mjekësinë familjare, menaxhimin e shëndetësisë, sigurimin e cilësisë dhe edukimin mjekësor që nga viti 2001. Ai është një mjek i përkushtuar që ka kultivuar ekspertizë në ato fusha të ndryshme brenda organizatave të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat i kanë mundësuar të qëndrojnë në linjë të parë të trendeve në zhvillim, praktikat më të mira dhe risitë në fushën e kujdesit shëndetësor. 

Iliri gjen paqen në shoqërinë e njerëzve të tij të dashur dhe ka një vlerësim të thellë për letërsinë dhe udhëtimet, të cilat i mundësojnë të zhytet në kultura të ndryshme dhe të mrekullohet me bukuritë e botës.

Email: ilir.mecini@ihsproject.org

Eksperte e Lartë Shëndetësore - Fekrije Hasani

Fekrija ka mbi 36 vjet përvojë në edukim dhe menaxhim të infermierisë. Me një theks të posaçëm në planifikimin strategjik, standardet e infermierisë dhe menaxhimin e burimeve njerëzore, Fekrija e ka formuar veten si një lidere kyçe në sferën e infermierisë së Kosovës. Pasioni i saj për avancimin e infermierisë është i dukshëm përmes punimeve të saj të botuara në revista vendase dhe ndërkombëtare, revista profesionale dhe kontribute në librat e infermierisë. Ajo vazhdimisht bën prezantime në konferenca të ndryshme.

Kur Fekrija nuk është në punë, e kalon kohën me familjen e saj, veçanërisht me nipin e saj, ajo kënaqet me leximin dhe aktivitetet e rritjes personale.

Email: fekrije.hasani@ihsproject.org

Zyrtare e Lartë për Avokim dhe Komunikim - Linda Baleta

Linda është një stratege e avokimit dhe komunikimit dhe punon me organizata ndërkombëtare që nga viti 2000, me fokus të veçantë në rajonin e Ballkanit Perëndimor/Evropës Lindore. Duke operuar në seksionin e komunikimit për zhvillim dhe ndikim, angazhimin publik, gjithëpërfshirjen sociale, çështjet gjinore, rrëfimtarinë për impakt, median, fuqizimin e grave dhe të rinjve dhe menaxhimin e njohurive, Linda shfrytëzon aftësitë dhe përvojën e saj jo vetëm në profesion, por edhe e dedikon kohën e saj vullnetarisht për të kontribuar për përmirësimin e shoqërisë, me fokus promovimin e dinjitetit njerëzor.

Kur nuk është në punë, Linda pëlqen të kalojë kohën e saj duke shkruar haiku dhe artikuj për udhëtime.

Email: linda.baleta@ihsproject.org

Menaxhere e Financave - Albiona Reçica

Albiona është profesioniste e kalitur në financa dhe administratë, me përvojë në organizata ndërkombëtare që zbatojnë projekte në Kosovë që nga viti 2008. Ajo e filloi karrierën e saj me Misionin e Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) përpara se të kalonte në role të ndryshme financiare në organizata me reputacion si EPTISA (Servicios de Ingenieria S.L.), NICO (agjencia qeveritare e Mbretërisë së Bashkuar e mandatuar për projektet e Binjakëzimit të BE-së), Organizata Ndërkombëtare për Migracionin dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Albiona shkëlqen në sigurimin e menaxhimit efektiv të buxheteve të miratuara dhe ofrimin e komenteve të vlefshme për parashikimet e buxhetit. Qasja e saj bashkëpunuese dhe e dhembshur i mundëson asaj t'u komunikojë pa mundim kolegëve informacion kompleks financiar, duke kontribuar në zhvillimin e procedurave të sakta financiare.

Email: albiona.recica@ihsproject.org

Zyrtar i Prokurimit dhe Logjistikës - Gëzim Maloku

Gëzimi është një specialist me shumë përvojë i Prokurimit dhe Logjistikës, karriera progresive e të cilit filloi që nga viti 2007 në korporata dhe organizata të njohura ndërkombëtare në mbarë globin. Me një profil të shumëanshëm që përfshin administratën, menaxhimin e prokurimit dhe logjistikës dhe financat, Gëzimi ka dëshmuar të jetë aset i paçmuar në çdo rol të ndërmarrë.

Ekspertiza e Gëzimit shkëlqen në optimizimin e proceseve dhe nxitjen e efikasitetit. Përtej karrierës së tij të suksesshme, Gëzimi nuk kursehet me vullnetarizëm për të ngritur shoqërinë dhe për të promovuar dinjitetin njerëzor, duke reflektuar përkushtimin e tij të palëkundur për të bërë një ndikim pozitiv.

Email: gezim.maloku@ihsproject.org

Asistent i Logjistikës - Artan Çitaku

Me përvojë të fuqishme në drejtimin e automjeteve dhe aftësi për të menaxhuar detyra të ndryshme logjistike, ai kontribuon ndjeshëm në operacionet e projektit tonë. Ekspertiza e Artanit siguron transport pa probleme dhe koordinim efikas logjistik, duke na mundësuar ta përmbushim misionin tonë për të sjellë ndikim pozitiv në komunitet.

Jashtë punës, Artani kalon kohë duke ushtruar pasionin e tij për sportin, veçanërisht futbollin, si lojtar dhe spektator entuziast.

SQ