IHS

Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim

The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) in Kosovo coordinates its programs through the Embassy of Switzerland / Swiss Cooperation Office in Kosovo.
Starting with humanitarian assistance in 1998, Switzerland’s cooperation with Kosovo
has increasingly been shifted to supporting reform processes.

The Swiss program portfolio is organized in four main domains:

1. Qeverisja demokratike dhe siguria njerëzore,

2. Ekonomia dhe punësimi,

3. Uji dhe qëndrueshmëria ndaj ndryshimeve klimatike, dhe

4. Shëndeti. Projekti IHS është nën fushën e shëndetit.

SQ