IHS

Swiss TPH

Qendra Zvicerane për Shëndetin Ndërkombëtar (SCIH) në TPH zvicerane ofron shërbime konsulence, vlerësimi dhe këshillimi mbi çështjet kombëtare dhe globale të shëndetit. Organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare zgjedhin SCIH për shkak të ekspertizës së shquar dhe përvojës afatgjatë në fushën e shëndetit ndërkombëtar. Klientët kryesorë përfshijnë Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Bankën Botërore (BB), Fondin Global për Luftën kundër SIDA-s, Tuberkulozit dhe Malaries (GFATM) dhe Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

SQ