IHS

Kosovo na međunarodnom planu ističe svoju posvećenost bolnicama koje promovišu zdravlje

Put Kosova ka standardima bolnica koje promovišu zdravlje predstavljen je na 29. međunarodnoj konferenciji o bolnicama i zdravstvenim uslugama koje promovišu zdravlje, održanoj u Austriji 20. – 22. septembra 2023. Prezentacija kosovskog tima pokazala je posvećenost institucija poboljšanju zdravstvene zaštite fokusiranjem zdravstveno vaspitne uloge bolničkim objektima.

Bolnice koje promovišu zdravlje važna su mreža koju vodi Svetska zdravstvena organizacija koja predstavlja visok standard u oblasti zdravstvenog obrazovanja i promocije zdravlja.

Prezentacija Fekrije Hasanija, višeg zdravstvenog stručnjaka na projektu integrisanih zdravstvenih usluga (IHS) istakla je ključne inicijative, izazove sa kojima se suočavaju i transformativni uticaj koji će bolnički standardi koji promovišu zdravlje imati na zdravstvenu zaštitu na Kosovu. Takođe je istakla značaj međunarodne saradnje u postizanju održivih rezultata.

Dr. Fazli Shala, izvršni direktor Opšte bolnice u Peći, takođe je predstavljao Kosovo na 29. međunarodnoj konferenciji o bolnicama i zdravstvenim uslugama koje promovišu zdravlje, ponavljajući institucionalnu podršku ovoj reformi. Proces primene ovih standarda je olakšan kroz IHS, koji je projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju na Kosovu u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja. 

Ova inicijativa, koja ima za cilj da podrži dve opšte bolnice u zemlji u ispunjavanju standarda bolnice za promociju zdravlja, čini Kosovo šampionom u ovoj oblasti.

SR