IHS

Trodnevni Međunarodni simpozijum o nezaraznim bolestima održaće se na Kosovu

Trodnevni Međunarodni simpozijum o nezaraznim bolestima (NCD) održaće se na Kosovu od 27. do 29. septembra 2023. godine, organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Kosova, u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC). Njegova svrha je da se razmene najbolje prakse, da se inspiriše Kosovski plan za NCD i da se generišu održive akcije i preporuke za suočavanje sa izazovima NCD-a

Simpozijum je akreditovan od strane Lekarske komore i Komore Medinska sestara na Kosovu. Očekuje se da će ovom događaju prisustvovati oko 500 učesnika, uključujući i međunarodno poznate govornike.

Zajedno sa Nacionalnim institutom za javno zdravlje, projekti SDC Kosovo, Pristupačna i kvalitetna zdravstvena zaštita i Integrisane zdravstvene usluge, olakšavaju organizaciju simpozijuma

SR