IHS

Poboljšanje izveštavanja o zdravlju u medijima

Radionica o etičkom zdravstvenom izveštavanju u medijima održana u septembru 2023. godine stavila je poseban naglasak na zdravstvenu pismenost kako bi se osiguralo da informacije u vezi sa zdravljem budu dostupne i razumljive javnosti. Osim toga, radionica je bila fokusirana na unapređenje prakse etičkog izveštavanja među novinarima.

Radionica je održana u sklopu niza događaja koji su prethodili Međunarodnom simpozijumu o nezaraznim bolestima koji je održan na Kosovu 27. – 29. septembra 2023. godine. Okupila je novinare, urednike i stručnjake za komunikacije kako bi podstakla zdravstvenu pismenost i etičko izveštavanje.

Radionica je podstakla okruženje za interaktivno učenje i umrežavanje, omogućavajući učesnicima da razmenjuju ideje i iskustva sa drugim profesionalcima u ovoj oblasti. Takođe je predstavljena platforma za diskusiju o izazovima i mogućnostima u izveštavanju o pitanjima u oblasti zdravlja, kao i o etičkim odgovornostima novinara prilikom prenošenja informacija u vezi sa zdravljem.

Radionicu su organizovali projekti Integrisane zdravstvene usluge i Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita u saradnji sa Udruženjem novinara Kosova (AJK). Na linku u nastavku možete preuzeti vodič koji je izradio AJK kao rezultat radionice. 

SR