IHS

Radionice za istraživanje sveobuhvatne promocije zdravlja i osnaživanja pacijenata

Prošle nedelje, IHS projekat je sproveo dve radionice sa osobljem iz opštih bolnica u Peći i Đakovici sa fokusom na promociju zdravlja i osnaživanje pacijenata. 

Pod vođstvom dr. sc. Oliver-a Gröne-a, izvršnog direktora Sekretarijata Međunarodne mreže bolnica i zdravstvenih usluga za promovisanje zdravlja, obe radionice imale su za cilj opremanje zdravstvenih radnika potrebnim alatima i uvidima kako bi se podstakao pristup usmeren na pacijenta i promovisala dobrobit zajednice.

Učesnici su istraživali različite komponente koncepta i njegov dubok uticaj na dobrobit pojedinca i zajednice, razmatrali ključne oblasti promocije zdravlja unutar bolničkih okruženja na Kosovu, razmenjivali ideje i učili iz uspešnih studija slučaja sveobuhvatnih inicijativa za unapređenje zdravlja. Na sesijama je naglašen značaj osnaživanja pacijenata u zdravstvenoj zaštiti i uloga koju ono igra u podsticanju boljih zdravstvenih ishoda. 

Radionica je zaključena stvarnim scenarijima i praktičnim pristupima odabranim za unapređenje znanja i veština o integraciji strategija osnaživanja pacijenata u svakodnevnu praksu. Osim bolničkog osoblja, ostali učesnici su bili iz redova Nacionalnog instituta za javno zdravlje, primarne zdravstvene zaštite i predstavnika pacijenata.

SR