IHS

Unapređenje institucionalnog rasta kroz partnerstva

IHS projekat je 20. decembra 2023. potpisao Memorandum o razumevanju (MOR) sa Komorom medicinskih sestara, babica i drugih zdravstvenih radnika na Kosovu (OIK). Ovaj MOR vodi institucionalno partnerstvo između IHS-a i OIK-a, uključujući niz aktivnosti koje će se sprovesti kroz fazu projekta.

Glavni cilj Memoranduma o razumevanju je da podrži i unapredi institucionalni razvoj OIK-a kao profesionalne organizacije. Fokusna područja partnerstva uključuju upravljanje i operativnu efikasnost u vezi sa uslugama OIK-a, napore da se dodatno doprinese OIK-u u zakonodavstvu i procesima kreiranja politike, kao i zagovaranje interesa medicinskih sestara i unapređenje zdravstvene politike za dobrobit kako profesije tako i brige pacijenata.

Memorandum o razumevanju takođe navodi programe obrazovanja i obuke za medicinske sestre OIK-a, sa ciljem unapređenja profesionalnih veština i znanja, kao i bavljenja naučnim istraživanjem i publikacijama. Takođe predviđa profesionalno umrežavanje OIK-a sa proširenim fokusom na regionalne i međunarodne mreže, zajedno sa povećanjem svesti i razumevanja uloge medicinskih sestara u zdravstvenoj zaštiti u široj javnosti.

SR