IHS

Pokretanje sistema upravljanja kvalitetom za bolničko okruženje

Visokokvalitetna i sigurna nega pacijenata postiže se saradnjom između pacijenata i zdravstvenih radnika u okruženju podrške. Uz uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom (QMS), bolnice mogu osigurati takvu negu pacijenata, smanjiti greške i nesreće i optimizovati raspodjelu resursa.

Ministarstvo zdravlja Kosova je imenovalo radnu grupu za izradu standarda QMS na bolničkom nivou, kojom predsedava dr Niman Bardhi. Na prvom sastanku održanom 9. avgusta 2023. godine, članovi su razgovarali o akcionom planu za primenu QMS-a, projektnom zadatku za dalji rad grupe i dodelili odgovornosti za naredni sastanak.

„Upoznali smo dosadašnje inicijative u pogledu upravljanja kvalitetom na nacionalnom nivou i rezultate studije QMS analize nedostataka koju je sproveo projekat Integrisane zdravstvene usluge (IHS)“, rekao je dr. Ilir Mecini, zamenik vođe tima na IHS projektu, što olakšava aktivnosti radne grupe.

Radna grupa za izradu QMS-a na bolničkom nivou se sastoji od predstavnika Ministarstva zdravlja, Kosovskih bolničkih i kliničkih univerzitetskih službi, Kosovskog univerzitetskog kliničkog centra i opštih bolnica u Peći i Đakovici.

SR