IHS

Preoblikovanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u bolnicama

Pristup bolnica koje promovišu zdravlje (HPH) je inovativan način za davanje prioriteta dobrobiti kroz obrazovanje, prevenciju, integrisanu zdravstvenu zaštitu, prakse zasnovane na dokazima i angažman zajednice. Cilj ovog pristupa je povećanje efikasnosti bolničke zdravstvene zaštite smanjenjem faktora rizika i omogućavanjem pacijentima da bolje samostalno upravljaju svojim bolestima.

Projekat Integrisane usluge zdravstvene zaštite (IHS) organizovao je sastanak radne grupe za uvođenje ovog pristupa u razvoj bolničkog programa zasnovanog na Bolničkim standardima promocije zdravlja za 2020. i u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za zdravstveno obrazovanje i promociju zdravlja u zemlji.

Uvodni sastanak održan ove sedmice deo je tekućeg procesa koji je započeo u julu osnivanjem Radne grupe kojom su predsedavali Ministarstvo zdravlja i Nacionalni institut za javno zdravlje. Učesnici su se fokusirali na ključne/prve korake praćenja HPH pristupa: procena osnovne vrednosti u svakoj bolnici kako bi se identifikovale ključne oblasti i prioriteti potrebni u svakoj opštoj bolnici; strategije za integraciju zdravstvenog obrazovanja u praksu i tok rada zdravstvene zaštite, razvoj programa obuke za bolničko osoblje i uspostavljanje mehanizama za praćenje i evaluaciju. Skup standarda, kako je definisano u inicijativi Bolnice koje promovišu zdravlje, definiše referencu za izradu plana rada u svakoj bolnici.

“Nezarazne bolesti zahtevaju doprinos i angažman pacijenata koji nisu ništa manje važni od medicinskih protokola za njihovo lečenje. S druge strane, kontakt pacijenta sa bolnicom predstavlja specifičnu fazu bolesti u kojoj pacijent ima veću spremnost da se uključi u njeno samo-kontrolisanje. Shodno tome, ova usluga promocije zdravlja, specijalizovana po fazama lečenja bolesti, povećala bi efikasnost svakog sprovedenog medicinskog protokola“, rekao je Fabian Cenko, direktor projekta IHS.

Na sastanku su članovi RG dobili instrukcije kako da koriste alate za samo-ocenjivanje potrebne za početnu procenu primene HPH standarda. Aktivnost samo-ocenjivanja je već počela u opštim bolnicama u Peći i Đakovici.

SR