IHS

Završava se Drugi međunarodni kongres zdravstvenih radnika na Kosovu

Drugi međunarodni kongres zdravstvenih radnika pod nazivom „Uloga, značaj i izazovi u unapređenju profesionalne prakse zdravstvenih radnika“ organizovan je u Prištini 05-06. aprila 2024. godine od strane Komore medicinskih sestara Kosova. Okupio je zdravstvene radnike iz regiona i sveta. Tokom rada predstavljeno je 45 naučnih radova sa nalazima iz oblasti zdravstva. Kongresu je prisustvovalo desetak hiljada medicinskih sestara, babica i drugih zdravstvenih radnika, kako fizički tako i online. 

Događaj je podržan od strane projekta Integrisane zdravstvene usluge (IHS) i projekta pristupačne kvalitetne zdravstvene zaštite (AQH). Ispod je sažetak ključnih poruka iz govora koje je u ime oba projekta održao Fekrije Hasani, viši zdravstveni stručnjak, IHS.

***

Tema ovog kongresa obuhvata suštinu naše kolektivne misije. Želeo bih da istaknem tri ključna aspekta koji odjekuju sa našim doprinosom unapređenju zdravstvene zaštite na Kosovu i širom sveta.

Pre svega, naglasimo ključnu ulogu medicinskih sestara u razvoju zdravstvene zaštite za sve. Kao okosnica zdravstvenih sistema širom sveta, medicinske sestre pružaju osnovnu negu i stručnost pojedincima i zajednicama. Njihova uloga seže u domove i zajednice oblikujući zdravija i otpornija društva.

Drugo, medicinske sestre su ključne za stavljanje pacijenata u centar naše zdravstvene zaštite kroz njihov holistički pristup i posvećenost dobrobiti pacijenata. Njihov rad nas podseća na potrebu da uvek dajemo prioritet onima kojima služimo, osiguravajući da svaki pacijent dobije dostojanstvenu, personalizovanu negu.

Na kraju, želim da naglasim važnost međunarodnog umrežavanja u našoj potrazi za izvrsnošću u pružanju zdravstvene zaštite. Živimo u svetu koji je sve više međusobno povezan, gde zdravstveni izazovi nadilaze granice i zahtevaju rešenja za saradnju. Negujući međunarodna partnerstva, razmenjujući najbolje prakse i učeći jedni od drugih, možemo pokrenuti inovacije u zdravstvu i doneti pozitivne promene.

SR