IHS

Novinari da podstiču informisani javni diskurs o dijabetesu

Od 19. do 20. aprila 2024. godine, preko dvadeset troje novinara učestvovalo je u opsežnoj dvodnevnoj obuci s ciljem jačanja njihovih kapaciteta za odgovorno izveštavanje o zdravstvenim pitanjima, posebno dijabetesu. 

"Novinari služe kao vitalni mostovi između složenih zdravstvenih informacija i šire javnosti. Njihova uloga u pružanju tačnih i pronicljivih izveštavanja o zdravstvenim pitanjima ne može se preceniti," izjavio je Laurent Torche iz Švajcarske agencije za razvoj i saradnju na Kosovu tokom svog uvodnog govora na program obuke.

Pod vođstvom iskusnog novinara i stručnjaka za zdravstvene komunikacije Sokol Shameti, obuka je pokrivala različite teme uključujući prevođenje medicinskog žargona u razumljive vesti, održavanje tačnosti i pouzdanosti u izveštavanju o zdravlju, evaluaciju izvora i razumevanje etičkih aspekata zdravstvenog novinarstva. Učesnici su podelili vlastita iskustva u izveštavanju o zdravstvenim temama, rasvetljavajući priče iza naslova.

„Obuku će pratiti tri nagrade koje će biti uručene 14. novembra 2024., na Svetski dan dijabetesa, za priznanje izvanrednog izveštavanja o dijabetesu,“ najavio je Getoarbë Mulliqi iz Udruženja novinara Kosova. Cilj i obuke i nagrade je osnažiti novinare da odgovorno koriste svoje platforme, koristeći novinarstvo kao alat za informisanje i edukaciju javnosti o dijabetesu i drugim zdravstvenim problemima.

Program obuke i nagrađivanja su organizovani od strane projekata integrisanih zdravstvenih usluga (IHS) i pristupačne kvalitetne zdravstvene zaštite (AQH), obe zajedničke inicijative Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Ministarstva zdravlja Kosova. Obuka je organizovana u saradnji sa Udruženjem novinara Kosova. 

SR