IHS

Obeležavanje Evropskog dana prava pacijenata

Pod temom „Izaberite svog lekara, svako je u pravu“, Udruženje za prava pacijenata Kosova (PRAK) obeležilo je Evropski dan prava pacijenata okruglim stolom u Prištini. PRAK je takođe predstavio svoje nalaze istraživanja o procesu izbora porodičnog lekara na Kosovu. 

„Izbor lekara je važan za pacijenta. Porodični lekar leči pacijenta, prati njegovo zdravstveno stanje, odlučuje da li im je potrebno dalje lečenje i usmerava pacijenta na više nivoe zdravstvene zaštite“, rekla je Fatmire Kollcaku, predsednica skupštinskog odbora za zdravstvo i socijalnu zaštitu.

Za zamenika ministra zdravlja dr Arsima Berišu, činjenica da su na okruglom stolu prisustvovali svi akteri je dobar pokazatelj da su prava pacijenata zajednički cilj. „Poštovanje i osnaživanje uloge pacijenata da postanu donosioci odluka u zdravstvenim politikama, ali iu zdravstvenoj zaštiti je izuzetno važno, a pre svega dobra komunikacija između zdravstvenih radnika i pacijenata je od primarnog značaja“, rekao je on. 

Okrugli sto su podržali IHS i AKH projekti kao deo njihove podrške inicijativama za osnaživanje pacijenata na Kosovu. https://tinyurl.com/j9fvz6wx 

SR