IHS

Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite okuplja radne grupe

Ove sedmice, projekat Integrisane zdravstvene usluge (IHS) omogućio je dva sastanka radnih grupa koje je osnovalo Ministarstvo zdravlja čiji je fokus na sisteme upravljanja kvalitetom u zdravstvenim ustanovama.

Diskusije na ovim sastancima bile su usredsređene na godišnje institucionalne akcione planove koji imaju za cilj unapređenje okvira upravljanja kvalitetom. Učesnici su analizirali alate korišćene u ovom aspektu, izvršili sveobuhvatnu procenu projektnog zadatka (PZ) za koordinatore kvaliteta i analizirali institucionalne dokumente i statute, osiguravajući usklađenost sa zdravstvenim standardima i propisima. Nadalje, učesnici su razgovarali o razgraničenju uloga i odgovornosti članova grupe.

Aktivnosti obe radne grupe služe za pojednostavljenje procesa koordinacije i nadzora u pogledu upravljanja kvalitetom u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti na Kosovu.

SR