IHS

Razmena informacija Kosova i Slovenije o organizacijama pacijenata sa dijabetesom

Nedavno je projekat Integrisane zdravstvene usluge organizovao praktičnu radionicu pod nazivom „Osnaživanje pacijenata sa dijabetesom – lekcije iz Slovenije i sledeći koraci za Kosovo“ koju je vodio dr Samo Fakin iz Slovenije

Radionica je pružila prostor za otvorenu i kolaborativnu diskusiju između pacijenata sa dijabetesom, organizacija civilnog društva i doktora i medicinskih sestara sa sekundarnog i primarnog nivoa. Diskusije su se fokusirale na strategije za jačanje udruženja pacijenata sa dijabetesom i povećanje njihovog uticaja na Kosovu. Interaktivne grupne sesije generisale su niz inovativnih predloga, od programa ishrane do naprednih medicinskih intervencija.

„Veoma praktična radionica koja je pružila uputstva za pacijente i predstavila nove prakse za zdravstvene radnike i nevladine organizacije kako da pristupe radu sa pacijentom sa dijabetesom“, rekao je Idriz Ethemi iz Udruženja pacijenata sa dijabetesom u Peći.

Događaj je završen listom koja sadrži dalje korake.

SR