IHS

Nova kosovsko-švajcarska saradnja za povećanje integracije zdravstvenih usluga u zemlji

Ministarstvo zdravlja i Ambasada Švajcarske udružuju snage na poboljšanju kvaliteta nege pacijenata sa nezaraznim bolestima u Opštim bolnicama u Đakovici i Peći.

U 24. mart 2023. Ministar zdravlja Arben Vitia i ambasador Švajcarske na Kosovu Tomas Koli potpisali su danas sporazum kojim se zvanično pokreće ova nova saradnja u sektoru zdravstva.

Projekat integrisanih zdravstvenih usluga (IHS) ima za cilj da doprinese razvoju održivog sistema zdravstvene zaštite na Kosovu koji nudi kvalitetnu, pristupačnu i integrisanu negu na sekundarnom nivou za pacijente sa stanjima nezaraznih bolesti.

Govoreći na ceremoniji otvaranja, ministar Vitia je rekao: „Kroz projekat integrisanih zdravstvenih usluga (IHS), kao najnoviju inicijativu između Ministarstva zdravlja Kosova i Vlade Švajcarske, imamo za cilj dalji razvoj zdravstvenih kapaciteta koji će se fokusirati na nezarazne bolesti koje predstavljaju globalni problem.”

IHS projekat je još jedna prekretnica u opsežnoj saradnji dve zemlje u sektoru zdravstva. Ambasador Švajcarske na Kosovu Tomas Koli istakao je posvećenost da doprinese jačanju sistema, koji stanovništvu, posebno najugroženijim, obezbeđuje jednak pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama.

IHS projekat je fokusiran na poboljšanje dostupnosti, kvaliteta i kontinuiteta nege za pacijente sa nezaraznim bolestima (NCD) jačanjem povezanih kliničkih, menadžerskih i upravljačkih procesa u Opštim bolnicama (OB) u Đakovici i Peći. IHS poboljšava koordinaciju i upućivanje između primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, a na nacionalnom nivou podržava zainteresovane strane da razviju i primene okvir politike koji podstiče integrisanu negu usmerenu na pacijenta.

Finansiran od strane Švicarske sa 5,5 miliona CHF za period 2023-2026, projekat će sprovesti nacionalne i regionalne institucije, uz podršku Švajcarskog instituta za tropske bolesti i javno zdravlje.

SR