IHS

U toku su planovi za unapređenje upravljanja kvalitetom na bolničkom nivou

Dana 14. februara 2024. godine, IHS tim se sastao sa rukovodstvom Opštih bolnica u Đakovici i Peći kako bi proaktivno nastavio da radi na upravljanju kvalitetom na bolničkom nivou. 

Na dnevnom redu su bile predstojeće aktivnosti usmerene na jačanje sistema upravljanja kvalitetom u bolnicama. Zajednički napori naglašavaju posvećenost bolnice podizanju standarda nege, osiguravanju sigurnosti pacijenata i optimizaciji pružanja zdravstvene zaštite. 

Za mart je planiran niz aktivnosti sa timovima iz obe bolnice pod liderstvom međunarodnih eksperata, a ova dva sastanka su postavila temelje za ove suštinske aktivnosti. 

SR