IHS

Razvijaju se i operacionalizuju programi samostalnog upravljanja za odabrane pacijente sa hipertenzijom i dijabetesom

U odabranim opštim bolnicama, operacionalizovan je sistem upravljanja kvalitetom, usklađen sa standardima EU

Jača se profesionalni razvoj kliničkog osoblja za lečenje nezaraznih bolesti

U ambulantama odabranih opštih bolnica, operacionalizovan je funkcionalni primarni – sekundarni sistem upućivanja

Operacionalizovani su putevi nege obolelih od nezaraznih bolesti između odabranih opštih bolnica i ustanova primarne zdravstvene zaštite

U odabranim opštim bolnicama, sprovedena je zdravstvena edukacija za nezarazne bolesti

Pacijenti su u mogućnosti da se uključe u mehanizme društvene odgovornosti

Uspostavljen je okvir politike za podršku integrisanoj zdravstvenoj zaštiti obolelih od nezaraznih bolesti, koja je usmerena na pacijenta

EN