IHS

CILJ

Zdravstvene ustanove na bilo kojem nivou u zemlji su ojačane kako bi pružile kvalitetne i isplative zdravstvene usluge, ispunjavajući
zdravstvene potrebe pacijenata obolelih od NZB-ova i istovremeno osnažujući zajednicu pacijenata u pogledu uloge uboljem upravljanju
zdravljem.

REZULTAT

REZULTAT

REZULTAT

1

Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti
zdravstvenih usluga, sa posebnim fokusom
na ugrožene grupe, koje pružaju Opšte
bolnice u Đakovici i Peći.

REZULTAT

2

Bolja koordinacija između nivoa porodične
medicine i opštih bolnica prema integrisanim
zdravstvenim uslugama za poboljšanje
zdravstvenog statusa pacijenata obolelih od
NZB-ova.

REZULTAT

3

Okviri politike na nacionalnom nivou koji su
pogodni za integrisanu zdravstvenu zaštitu
usmerenu na osobu i služe za replikovanje
pozitivnih iskustava u drugim zdravstvenim
ustanovama u zemlji.

PRIČE O UTICAJU

NEDAVNE PUBLIKACIJE

IHS PROJEKAT

Usluge integrisane zdravstvene zaštite (IHS), kao najnovija zajednička inicijativa kosovskog Ministarstva zdravlja i Vlade Švajcarske, uspostavlja saradnju sa kosovskim institucijama kako bi omogućila dalju podršku nacionalnom kapacitetu u zdravstvenom sektoru kroz participativni proces u skladu sa nacionalnim zdravstvenim politikama.

Četvorogodišnji IHS projekat traje od novembra 2022. do oktobra 2026. godine. Finansira ga Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi Švajcarski institut za tropsko i javno zdravlje.

PROJEKAT AQH

Projekat pristupačne i kvalitetne zdravstvene zaštite (AQH) finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i sprovodi Švajcarski institut za tropsko i javno zdravlje i sprovodi se do decembra 2023. https://aqhproject.org/

EN